Умови згоди

Нижчевикладено є умовами угоди між Компанією “KadysBows” (далі – “Компанія”) та покупцем (далі – “Покупець”) про придбання товарів та послуг через веб-сайт https://kadysbows.com/. Якщо Ви не погоджуєтесь з цими умовами, Ви не зможете придбати наші товари та отримати послуги, тому уважно ознайомтеся з цими умовами до здійснення покупок.

Вступ

Покупець погоджується з умовами, зазначеними в цій Угоді сторін (далі – “Угода”), з усім, що стосується товарів, послуг та інформації, що надаються через Сайт. Ця Угода являє собою договір між Компанією та Покупцем, та замінює будь-які попередні чи інші угоди та договори, та обговорює все, що стосується товарів, послуг та інформації наданих за допомогою Сайту. Покупець погоджується переглянути та визнати цю Угоду до покупки товарів чи послуг на Сайті.

Контактна інформація та інформація для доставки

Покупець розуміє та гарантує, що подана їм інформація правильна та повна. Оплату товарів та послуг, здійснену Покупцем, буде прийнято Компанією, і Покупець зобов'язаний заплатити вартість придбання товарів та послуг, а також вартість доставки товарів у сумі, пред'явленій на момент оплати. Покупець повинен відповідати за всі дії на Сайті, проведені з використанням пароля Покупця. Покупець погоджується тримати його або її пароль конфіденційно та повідомляти Компанію протягом 24 годин про будь-яке несанкціоноване використання пароля або порушення цієї Угоди. Компанія не захищає Покупця від несанкціонованого використання пароля Покупця.

Авторське право

Зміст Сайту захищено авторськими правами, включаючи торгові марки та інше (включаючи, але, не обмежуючись інтелектуальною власністю). Організація, збирання, компіляція, цифрове перетворення та інші дії, пов'язані з використанням матеріалів, а також копіювання, перерозподіл, використання або публікація Покупцем повного змісту або будь-якої частини Сайту заборонено.

Редагування, видалення та модифікація

Компанія резервує за собою ексклюзивне право на редагування, видалення або публікацію на Сайті будь-якої інформації, а також видалення або додавання будь-яких товарів та послуг для продажу. Компанія може модифікувати цю Угоду та ціни на товари та послуги у будь-який момент, та може припинити функціонування або модифікувати будь-які або всі розділи Сайту на власний розсуд та без попереднього повідомлення. Модифікація цієї Угоди буде вважатися дійсною після публікації її на Сайті, і належатиме до угод, укладених після дати публікації.

Право відмови

Компанія резервує за собою право на власний розсуд, припинити продаж товарів та надання послуг, а також регулювати доступ до купівлі будь-яких товарів або послуг. У разі якщо Покупець зробив замовлення та не сплатив його, Компанія залишає за собою право відмовити у виконанні такого замовлення.

Відшкодування

Покупець погоджується відшкодовувати, захищати та підтримувати позицію Компанії та її партнерів у безпеці від будь-якої відповідальності, збитків, претензій та видатків, включаючи розумні адвокатські гонорари, пов'язані з порушенням Покупцем цієї Угоди або використанням Сайту. У разі відмови Покупцем від замовлення або бажання змінити своє замовлення після погодження, з сплачених раніше коштів будуть відраховані всі витрати, пов'язані з доставкою, сплатою податків і митних зборів, втрачений прибуток Компанії, а також комісія банку при поверненні коштів.

Обмеження передачі прав іншій особі

Право Покупця використовувати Послугу є його особистим правом і не підлягає передачі іншій особі чи організації та регулюється межами та умовами, встановленими Компанією.

Обмежена відповідальність

Надані товари та послуги, зміст, а також послуги, що надаються через інші послуги, передбачені "як є" і "як доступно", і всі гарантії, явні або неявні, заперечуються (включаючи, але не обмежуючись відмовою від будь-яких неявних гарантій комерційної цінності та придатності для конкретної мети). Єдина та ціла максимальна відповідальність Компанії з будь-якої причини перед Покупцем, єдина та єдина компенсація з будь-якої причини буде обмежена сумою, сплаченою клієнтом для придбання конкретних товарів чи послуг. Компанія та будь-які з її партнерів, дилерів або постачальників не відповідальні за будь-який непрямий, спеціальний, випадковий, або наступний збиток (включаючи збитки та збитки у бізнесі, зменшення доходу, судові справи, або подібні витрати збитки та витрати), незалежно від того, що вони базувалися на порушенні Угоди, порушенні гарантії, недбалості (включаючи недбалість), в результаті використання продукту або послуги або в інший спосіб, навіть якщо попередньо було повідомлено про можливість такої шкоди. Обмеження збитків викладені вище – фундаментальні елементи основи угоди між Компанією та Покупцем. Цей Сайт, товари та послуги не повинні розглядатись без таких обмежень.

Використання інформації

Компанія резервує право, та Покупець уповноважує Компанію, на використання за призначенням всієї інформації щодо Покупця та всієї інформації, наданої Покупцем, згідно з чинними законами.

Інше

Якщо Покупець змінив свою адресу після того, як зробив замовлення, або помітив помилку у зазначеній адресі, він повинен негайно повідомити про це Компанію. При недотриманні цієї умови Покупцем, Покупець бере на себе повну відповідальність та витрати за доставку на хибну адресу.

У разі якщо за не залежними від Компанії обставинами попередньо оплачене замовлення Покупця не може бути виконане, сплачені кошти: або повертаються Покупцю, або переводяться на оплату іншого замовлення Покупця банківським або переказом за вирахуванням вартості банківських послуг.

Висновок

Ця Угода повинна розглядатися у тому вигляді, як вона опублікована і має застосовуватись та тлумачитися відповідно до законів України.